A19:85(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf uthjorderne i Stoora Huszwijk uthi
Spånga sochn och Sohllentuna häradh belägne.


(Karttext:)
Stoora Huswiks giärde möther.
Lilla Huswiks äghor mötha.
Stora Huuswijk.
Lilla Huuswijk.
Kymblinge.
Uthjordhar iblandh Stoora Husswijks äghor beägne.
Husswijkz hagen.
Rinckeby äghor mötha.
Stoora Huswiks giärde möther.
Rissnöö äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt och uthrächnat anno 1694
aff
Petter Arosander.


(Över ramen med blyerts:)
83 och 84 äro afskrifne enligt kungligt bref den 10 september 1853.