A19:87(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Rinckeby hagen och ängen iblandh Råsta
ägorna belägen uthi Spånga sochn, Sohllentuna häradh.


                   Beskrifningen.

     Rinckeby hagen och ängen uthi Råsta ägorne
     belägen är anno 1638 bydt och lagdt till Råsta af
     sahlige höghwählborn herr Carl Carlsson Gyllenhielm,
     som tillförendhe lydt undher Rinckeby och dherföre
     gifwitt 2:ne uthiordhar nembligen Stoora Husswijkz och
     en skatte uthiordh igen till Rinkeby som dhene
     nermare legat tillhanda.
A.  På ängen kan bergas då medhelmottige
B.  höö åhr äro,                            5 sommar lass hårdhwallz höö.
C.  Star dito,                              12 sommar lass.
D.  Hagen kan födha 2:ne koor om sommaren.


(Karttext:)
Uthjordh iblandh Råsta äghorna belägen i Spånga sochn.


Afmätt och uthrachnat1 anno 1694
aff
Petter Arosander.


____________
1Fel för uthrächnadt