A19:89(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Hålzberga eller Hoffgerde uthi Dahlby
sochn, Hagunda häradh.


              Beskrifningen.

     Hålzberga eller Hoffgerde 1/4 crone hemman.
A.  Åkeren dhet ena åhret af leermylla,             8 tunnor.
a.  Gruus och moojordh,                                  1 tunna.
B.  Dhet andra åhret dito jordemon,                 8 tunnor.
b.  Gruus och moojordh,                                  1 1/2 tunna.
C.  Ängh måssbotten och hårdwall höö á 1 1/2 lass berachnat1
         tunlandhet,                                                    7 sommar lass.
     Ingen skough eller muhlbete, eller någon annan
     lägenheet hafa dhe än dhet dhe innom hanck och stöör
     äga, uthan alt moste dhe tijllijta sina grannar om
     för betahlningh.
     Åboen Anders Andersson såår åhrligen af dhen besta
     jordhemon,      1 graden 8 tunnor och af dhen sembsta 4 graden 1 1/4 tunna.


(Karttext:)
Hackesta äghor mötha.
Leer jord.
Grus och moojord.
Grus och moojord.
Leer jord.
Tuna äghor mötha.
Håltzberga.
Hollberga äghor mötha här.


Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

____________
1Fel för berächnat.