A19:97(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Fåckesta uthi Hagby sochn,
Hagunda häradh.


(Karttext:)
Steendörs röret.
Eeka egor mötha på denne sidan om åån.
Haghby bys ägor mötha på denne sijdhan.
Tall och graan sough1 med små biörck iblandh.
Fokesta.
Beetz hage.
Hellby ägor mötha i Gryt sochen.
Tall och graan skough.
Torsättra äghor mötha.
Helby becks röret.
Beetz hage.
Hagby utjord.
Beetz hage.
Backstuga.
Fackesta.
Torpet Warghyddan.
Warghydd röret.
Heesta agor2 mötha i Gryth sochn på denne sijdhan åån.
Skornums ägor mötha på denne sijdhan åån.
Biörnums ägor mötha i Gryt sochn.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


_________
1Fel för skough.
2Fel för ägor.