A19:99(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Torsbro uthi Ramsta sochn,
Hagunda häradh.


           Ägornas beskrifningh.

     Torsbro beståår af 1 crone hemman och een skatte uthiordh.
A.  Åkeren i dhet ena gierdhet af lerjordh,      14 tunnor.
B.  Dito skougzjordh,                                      5 tunnor.
                                                                                    19 tunnor.
C.  Dhet andra åhret leerjordh,                       14 tunnor.
D.  Skougzjordh,                                              2 tunnor.
                                                                                     16 tunnor.
E.  Engh hårdhwall lijten och tofwigh till,
     Ingen skough eller muhlbeete annat än i giardhet1
     eller giardzbackarna1, weedh, gerdzle och alt annat fångh
     moste dhe kiöpa af andra.

1.  Cronehemmanett är donerat till capplanens
     herr Erichz Rydenij undherhålldh och booställe som är 12 öreslandh jordh, sår åhrligen
     af besta jordhmon 11 1/4 tunna, af dhen sembsta 5 1/4 tunnor, höö hårdhwall 6 3/4 sommar
2.  lass och uthiordhen 4 öreslandh, såår ahrligen2 af besta jordhemon 3 3/4 tunnor och
     af semsta jordhmon 3/4 tunnor och höö hårdhwall 2 1/4 lass.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


(Karttext:)
Svista ägor mötha.
Lundboo äghor mötha.
Änges hårdwall nogot tofig.
Wijsgiärds ägor mötha.
Äng linda.
Torsbroo.
Bragdeby äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för giärdhet.
2Fel för åhrligen.