A19:102                     Beskrifningen.

     Stöffwelboo sätterij nu reducerat rentmestare Kruus för rustningh.
A.  Åkeren dhet ena åhret swartmylla och lättjordh,           
     steen och klapperblanda,                                             8 tunnor.
B.  Dhet andra af dito jordhemon,                                   10 tunnor.
C.  Engh, en dehl hårdhwall och en dehl måssbotten,                    18 sommar lass.
     Åhrligit uthsädhe, 9 tunnor af 2 graden, höö 9 sommar lass 1 graden och 9 sommar lass af andra graden.
D.  Tall och gran skough till nödhtorfftigh huus reparation, men intet till sahlo, emedhan han nu
     är mäst uthhuggen och een deehl af skougz eeldh förbrendh, gerdzle och weedhebrandh
     till nödhtorfften, godt muhlbeete, fiske 3:ne småå noothwarp i Bergz eller Stöffwel-
     bo wijken.