A19:103b(Rubrikf:)
Geometrisk charta öfwer Sahlnäcke uthi Gryta sochn och
Hagunda häradh.


(Karttext:)
Grund råån ifrån hwilcket Sahlnäckborna fordom gådt till skogz.
Torp.
Eningeböhle äghor mötha.
Här hafer fordom warit skildnan upåth skogen emillan Sahlnacke och Eningeböhle.
Kahlhufwud röret.
Hafer jord grus achtig.
Sand grus jord.
Leerjordh.
Höya äghor mötha här.
Torp.
Grus och sand jord.
Hafer jord.
Linda.
Hafer jord.
Sandh grus jord.
Grus jord.
Gryta bys äghor mötha på denne sidjhan.
Grus och tallmoo.
Leer jord.
Leer jord.
Sandh och grus jord.
Leer jordh.
Leer jord.
Törn-ängen, ängzwach-tare torpet.
Hårdwall, Törnängen ligger till Gryte gård, starr.
Ladu gården.
Kalfteppa.
Sahlnäke.
Slått hårdwall.
1/3 starr och 2/3 hårdwall.
Grof starr.
Stoora och Lilla Bährby äghor möta uthi Girsta sochn.
Mählby äghor mötha uthi Girsta sochn.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.