A19:105(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Öhlsta uthi Gryta sochn och
                         Lagunda häradh.
Nota Bene.        Uti Hagunda härad efter jordeboken.


(Karttext:)
Ramsta äghor mötha.
Fröby äghor mötha på denne sijdhan.
Öhlsta.
Säby äghor mötha här.
Beetz haga.
Siön Mählaren.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 16
aff
Petter Arosander.