A19:109(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Gryta gårdh uthi dito sochn,
Lagunda häradh.
Nota Bene.  Uti Hagunda härad efter
jordeboken.


(Karttext:)
Huusby äghor mötha på denne sijdhan.
Eningeböhle äghor mötha.
Sahlnäche äghor mötha.
Sand och sten grus jord i back-erna som ingen säd bär.
Gryta kyrka.
Klåckar stugan.
Gryta gårdh.
Lagårdhen.
Hårdwall och små starr.
Kåhl gård.
Grof starr myket tofwigt.
Wass botten.
Giresta kyrckebys äghor mötha.


Afmätt anno 16
aff
Petter Arosander.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.