A19:111a(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Mählby uthi Girsta sochn och
Lagunda häradh.
Nota Bene. Uti Hagunda härad efter jordeboken.


(Flik av kartan saknar text:)