A19:113a(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Furby uthi Girsta sochn,
Lagunda häradh.
Nota Bene. Uti Hagunda härad efter jordeboken.