A19:113b(Karttext:)
Fröslundha äghor mötha.
Stoora Bährby äghor mötha.
Finsta äghor mötha.
Ungh tall och graan skough nys uprunnen af små plantor.
Stoora Staby äghor på denne sijdhan alt nedh till häradhs skildnan.
Bakstugu.
Slåtter hagar.
Furby.
Finsta ängh möther.
Östersta äghor i Trogdh häradh och Litzlena sochn möther och är detta dijket en häradz och sochn skillnadh.


Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.