A19:115b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Säfwabroo uthi Gryta sochn,
Lagunda häradh.
Nota Bene. Uti Hagunda härad efter jordeboken.


(Karttext:)
Säwabroo i Bal-lingsta sochn mötha.
Orkie ägor mötha.
En sanck röjningh.
Ransta ägor.
Åker af sanck jordhe mon.
Haga som kan bergas 1 lass höö uthi.
Nota Bene. Dhenne åker är nu igenlagdh för dhen obärandhe jordhmon skull och bör intet considereras iblandh uthsädhet.
Ransta äghor mötha här.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.