A19:119b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Brunna uthi Wester Rydh
sochn, Broo häradh.


(Karttext:)
Tangers äghor mötha.
Tibble aghor1 i Wester Rydh sochn mötha.
Mossbotten myket skarp.
Linda.
Wijby äghor mötha West Rydh sochn.
Ängh.
Brunna.
Granskog och tallskog men mestedels uthuggen.
Eekhammars äghor mötha i Nääs sochn.

____________
1Fel för äghor.