A19:120                     Notarum explicatio.

           Brunna består af 2:ne hemman, ett frälsse och dett andra crone.

A.  Dett ena åhres uthsäde swart mylla lijtet mooblandat,                      10 1/2 tunna.
B.  Tallmo och jässjordh,                                                                       7 1/2.
C.  Jäs jord nu igenlagdh af orsk1 att wattnet står alt öfer höst och wåår, 5.
                                                                                                                      23 tunnor.
D.  Andra åhrs uthsäde swartmylla klapperblandat,                                 12 1/2.
E.  Tallmoo och jässjord,                                                                         4 1/2.
F.  Jäs jordh ingenlagd emedan wattnet står både höst och wåår där öfer, 3.
                 Åhrligit uthsäde 21 1/2 tunna.                                                 20 tunnor.

G.  Ängarna starr höö,                     16 tunland á 1 1/2 lass på tunlandet, 24 sommar lass.

H.  Skogh är effter nödtorfften så till gärdzel som weedhbrand samt huusbygadt.
     Muhlbete är och till nödtorfften, fiske är intet till denna byn.    

1.  Grannarne, frälsse bonden Mårten Ohlsson hafer stångfall 3 á 6 alnar på stången.
2.  Crone bonden Erich Jonsson hafer stångfall 5.

     Om öhrtahlet weet ingen att berätta utan allenast stångtahlet.


__________________
1Fel för orsak?