A19:121(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Fiskeby uthi Wester Rydh sochn, Broo
häradh.


(Karttext:)
Torsättra äghor mötha i West Rydh sochn.
Öfwer och nedher Trangbygge äghor mötha
Tall och graan skough.
Orsta äghor mötha i West Rydh sochn.
Fiskeby.
Täppa.
Kiärr.
Lerberga äghor mötha i dito sochn.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmät och uthrächnat 1694.