A19:122                     Beskrifningen.

     Fiskieby beståår af 2:ne halfwa hemman.
A.  Åkeren dhet ena åhret af leer myllla,                  9 tunnor.
B.  Item skougzjordh eller grundh och stenig jordh, 7 1/2 tunna.
C.  Tallmoo,                                                          5 tunnor.
                                                                                      21 1/2 tunna.
D.  Dhet andra åhretz uthsädhe leermylla,               9 tunnor.
E.  Skougzjordh, grundh och stenig jordh,              6 1/2 tunna.
F.  Tallmoo,                                                          4 tunnor.
                                                                                         19 1/2 tunna.
     Åhrligitt uthsädhe af hwar jordhemon, nembligen,
     1 graden leermylla 9 tunnor, 3 graden lättjordh 7 tunnor, 4 grad tallmoo 4 tunnor 16 cappar.
G.  Ängen är af hårdhwall 1/3 dehl och 2/3 dehlar starr och mossbotten medh
     buskasie bewäxt och kan in alles bergas i medhelmottige höö åhr
     till 39 sommar lass.
H.  Godh skough så gierdzlefångh som weedhebrandh sampt
     timberskough är till dhenne by, godt muhlbeete,
     intet fiske.
                                                                                                                          Höö af ängen.
                        Grannarna.                                                                                sommar lass.
                                                          1 graden.        3 graden.       4 graden.   1 graden. 2 graden.
1.  Erich Hindersson, 7 öresland,       4: 16 cappar.  3: 16 cappar.  2:  8 cappar.  6 1/2.     13 lass.
2.  Måhrten Johansson, 7 öresland,  4: 16 cappar.  3: 16 cappar.  2:  8 cappar.  6 1/2.     13 lass.