A19:123b(Karttext:)
Löfsta äghor i Tibble sochn mötha.
Sättra.
Sättra.
Fiskeby äghor mötha i West Rydh sochn.
Biörkeboda torp.
Trangbygge.
Nedhra Trangbygge äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt och uthrächnat 1694
aff
Petter Arosander.