A19:125(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Litzelbo uthi Wester Rydh sochn, Broo
häradh.


                   Beskrifningen.

     Litzelboo ett gammalt skattlagt torp på Tångz
       äghor.
A.  Åkeren dhet ena åhret leer mylla något sandblanda,           2 tunnor.
     Moojordh nermast backarna så som tallmoo och öhrjordh, 2 1/2 tunna.
B.  Dhet andra åhret leermylla sandhblanda,                            1 1/2 tunna.
     Moojordh nermast backarna tallmoo och öhrjordh,             2 tunnor.
     Sampt nedherst wedh ängen jässjordh.
C.  Ängh af starr och mossbotten medh buskasie bewäxt till
        5 sommarlass.
     Ingen skough, hwarcken till gerdzle eller weedhebrandh,
     intet muhlbeete, uthan moste om sådhant tijllijta bohlby
     jordhägarna om emedhan dhett torp så wähl som Garpe-
     bodha liggia begge på Tångz äghor och komma intet wijdare
     än innom hanck och stöör.
     Åhrligtt uthsädhe af 1 graden 1 tunna 24 cappar, af 4 graden 2 tunnor 8 cappar,
     starr höö 2 graden 5 sommar lass.


(Karttext:)
Litzelbo afgirda1 torp på Tångz äghor.
Kiärr.
Äng 5 sommar lass starr.
Litzlebo.
Garpboda giärdhe.

_______________
1Fel för afgiärda.