A19:127(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Tångh uthi Rydh sochn, Broo häradh.


(Karttext:)
Lerberga äghor mötha.
Byskougen, tall och graan.
Tångh.
Leer mylla och klapper.
Skarp och tofwig äng.
Öde.
Brunna äghor mötha på denne sijdhan.


Afmätt anno 1694
aff
Petter Arosander.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.