A19:129(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Finsta uthi Broo sochn, Broo häradh.


             Beskrifningen.

     Finsta beståår af 1 skatte och 1/2 crone
        hemman.
A.  Åkeren dhet ena åhret af leerjordh och
     klapper iblandh,                                       16 1/2 tunna.
B.  Moojordh,                                                6 tunnor.
C.  Dhet andra åhret leerjordh och kapper1,  15 1/2 tunna.
D.  Moojordh,                                               6 tunnor.
E.  Ängen beståår en dehl hårdhwall till,        11 lass.
F.  Starr dhen andra dehlen, sommar lass,    18 lass.
G.  Skough så till gerdzle som weedhebrandh sampt
                                                              timber.


     timber till nödhwändigh huubygnadh2, godt
     muhlbeete, intet fijske emedhan dhär är alt
     gallstrandh och kan skee ahlmänningen i fram-
     tijdhen lärer afstympa en deehl af skougen.
     Åhrligt uthsädhe, besta jordhen 16 tunnor, sembsta jordhen 6 tunnor.

            Grannarna.                       
                                                       1 graden.                             Höö sommar lass.
                                                 tunnor. cappar. tunnor. cappar. hårdhwall. starr.
1.  Nembdheman Jacob
     Staffsson 14 öresland, skatte, 10.      21.           4.                     7.            12.
2.  Hustru Margeta Hans-
     dotter, 7 öresland crone,          5.      11.           2.                     4.              6.
                        Summa,              16.                      6.                   11.            18.


(Karttext:)
Råby äghor mötha.
Byskougen.
Finsta.
Härnevij eghor mötha.
Hårdwall.
Lejondahlz ängh möther.
Starr.
Härnevij äghor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmatt3 och uthrächnat anno 1694
aff
Petter Arosander.

_______________
1Fel för klapper.
2Fel för huusbygnadh.
3Fel för afmätt.