A19:131a(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Eekhammar och Nääs Kyrckieby, Nääs sochn, Broo häradh.