A19:131b(Karttext:)
Brunna äghor mötha i Wester Rydh sochn.
Tibble aghor1 mötha i Wester Rydh sochn.
Tall och graan skough.
Tallmoo och skogz jordh.
Tibble aghor1 mötha i Nääs sochen och Broo häradh.
Klåckar wretarna.
Klåckar ängen.
Skarp hårdhwalldz äng myket tofwig af hwijt mossbottn.
Starr.
Tall moo.
Ekhammars siöön.
Sand och tallmo.
Engh till Eckhammar och Näs Kyrkeby, skarp hårdwall och moss botten.
Sand.
Tibble äng.
Ekhammars by och Nääs kyrka.
Leer jord lijtet sandblanda.
Äng.
Lilla Stäkes broon.
Hårdh walls ängh.
Starr.
Engzwachtar torpet.
Tegel wijken.
Tegelbruket.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


________
1Fel för äghor.