A19:133b(Karttext:)
Ängzwaktar torpet.
Sylta egor möta.
Groff starr.
Ängzwachtar torpet.
Hernewij ägor i Broo sochn mötha.
Angen1 beståår af mossbotten myket tofwig och med buskar bewäxt.
Starr höö och fräcken.
Hårdwalls äng
Hårdwalls äng.
Qwarntorpet.
Lill siön.
Bro wijken.
Dy när siön stiger up.
Små tall och granbuskar med nogra granar här och hwar ståendes.
Sylta ägor möta.
Koo hagen.
Leer och sand jord.
Slängian.
Aspwijks gårdh.
Sand grus blanda.
Lagårdhen.
Små tall och granskog till stör tienlig.
Stenig och leerachtig åker af sand jord.
Wret till Slängian.
Ny torp.
Sand och leer jord grus achtig.
Åhlsta ägor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

___________
1Fel för ängen.