A19:136                Beskrifningen.

     Asker crone hemman 1 eenstakat, hafer ey heller nagot1 meer än innom
        hanck och stöör, samt een uthjordh i Tuna ängh.
A.  Åkeren dhet ena åhret leer mylla,             8 tunnor.
B.  Sandh mylla,                                            6 1/2 tunna.
C.  Moojordh,                                              4 1/2 tunna.
                                                                                 19 tunnor.
D.  Dhet andra åhrs uthsädhe leermylla,        8 tunnor.
E.  Sandhmylla,                                            5 1/2 tunna.
F.  Moojordh,                                              2 tunnor.
                                                                                   15 tunnor.
G.  Ängiarna, stoor ängen hårdhwall,            6 1/2 lass.
     Starr ibidem,                                         19 1/2 lass.
H.  Lillängen hårdhwall,                                9 1/2 lass.
     Tegarna uthi Tuna ängh hårdhwall,           4 lass.
                                                                                 39 1/2 sommar lass.
     Ingen skough hwarcken till gierdzle eller weedhebrandh,
     intet muhlbeete uthan i angarna2, trädzgiardhe3 af
     en lijten skarp beetzhage hafa dhe instängdt af giärdz-
     backen, andra lägenheeter finnes här intet.

       Åboen Anders Bengtsson såår åhrligen.
                             1 graden.   3 graden.    4 graden.         1 graden.   2 graden.
     Nembligen,      8 tunnor.    6 tunnor.   3 1/4 tunna.   Höö 20 lass. 19 1/2 lass.


___________
1Fel för något.
2Fel för ängarna.
3Fel för giärde.