A19:137(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Tibble uthi Nääs sochn, Broo häradh.


(Karttext:)
Bysens skough af tall och graan.
Krögar wreten.
Tibble.
Ekhammars äghor mötha.
Askebys äghor mötha på denne sijdhan.
Leer mylla.
Leer mylla.
Kyrckieby eller Ekhammars äghor mötha.
Leer mylla men sanck så här intet an-nat kan sås en hafra.
Hårdwalls äng.
Korsängen möther.
Siön Giörwählen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt och uthrächnat 1694
aff
Petter Arosander.