A19:139b(Karttext:)
Högh råån.
Krusenbergs äghor mötha på denne sijdhan.
Prästegårdhs äghor uthi Ahlsicke sochn möther.
Richbasta.
Kiär.
Backstugu.
Hacknäs äghor i Wassunda sochn mötha och Håbo häradh.
Säby äghor i Wassunda sochn och Håbo häradh mötha.


Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.