A19:141(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Tållsta uthi Ohnsahla och Husby Ohnsahla
sochnar och Erhlingzhundradtz häradh belägit.


(Karttext:)
Linda obärande så till åker som äng.
Slåsta äghor mötha i Ohnsahla sochn.
Ödhes åker.
Härsta äghor mötha i Ohnsahla sochn.
Starr äng.
Brunby äghor mötha i Husby Ohnsahla sochn.
Ängz tegar.
Ödhes åker.
Breesta äghor mötha i Husby Ohn-sahla sochn.
Skarp grus jord.
Tållsta.
Lill angen1 hårdwall.
Ödes åker.
Ödhes åker.
Bysens åcker betesmarck.
Rööd jord.
Moo jord och grus.
Råsta äghor mötha i Husby Ohnsahla sochn.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt och uthrächnat 1694
aff
Petter Arosander.

_____________
1Fel för ängen.