A19:143(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Skiählby uthi Hammarby sochn, Säminge-1
Wallentuna härad.      hundratz1 häradh1.


(Karttext:)
Slåtter hagan.
Wägskillnan.
Brönby äghor mötha på denne sijdhan.
Betzhage.
Skiählby.
Wij äghor mötha.
Täppa.
Hårdwalls äng.
Torpet Skopan.
Ödes åcker.
Beetz marck.
Oslunda äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt och uthrächnat 1694
aff
Petter Arosander.
____________
1Överstruket.