A19:145(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Norby uthi Lunda sochn, Seminge-
hundratz häradh.


(Karttext:)
Hersta äghor mötha i Skieftuna sochn.
Sigersholms äghor mötha i Lunda sochn.
Eeka äghor mötha i Lunda sochn.
Starr äng mossbotten myket sanck när wåta åhr äro.
Kalf teppa.
Norrby.
Lilla Södherby äghor mötha i Lunda sochn.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt och uthrächnat anno 1694
aff
Petter Arosander.