A19:147(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Sättra uthi Nääs
sochn, Wlleråkers häradh.


(Karttext:)
Eekiby siön.
Eekeby äghor mötha.
Ekeboerna häfda den-na äng.
Kanickeboo äghor.
Lunds äghor i Ramsta sochn Hagunda häradh.
Rögningh.
Nybro torp.
Swart mylla.
Äng 2 lass.
Haga till Sättra.
Ett gott rör men wijssaren kullfallen.
Tall och gran skog.
Torp hagen.
Wbby äghor mötha i Nääs sochn Hagunda härad.
Sätra siön.
Rögningh.
Sätra.
Siöö angen1.
Leer och swartmylla.
Leer jord.
Effter denna gård säger rose2 marck willia gå till siös som en gammal skillnadh emellan Sätra och Uppby.
Wbby äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 16
aff
Petter Arosander.


______________
1Fel för ängen.
2Fel för röse?