A19:148                     Notarum explicatio.

                     Sättra beståår af 1 hemman.
A.  Åckeren dett ean åhret består af leer och swartmylla
     sampt klapperachtig till,                                            11 1/4.
     Dito sämbre jordmohn af moojord,                            3 1/2.
                                                                                            14 3/4 tunna.
B.  Åckeren det andra åhret af dito jordmohn,               10 3/4.
     Af den sämbre jordmohn dito,                                    3 1/2.
                                                                                            14 1/4 tunna.
C.  Ett torp på egorna hwars åcker lägges till gården och huussen borttages
     emedan ditt är gårdhen till skada och skogen skiämmes, åckeren är af
     skogzjord,                                                                                 3 tunnor.
              Åhrligit utsäde af den bästa jord mohn 17 tunnor åhrligen.
              och af den sämbre som är hafwer jord   5 tunnor åhrligen.
                                                                                   16 tunnor.
                     Ängarna.
D.  Höö af siöö ängen då medhelmåttige åhr är, 27 lass hårdwall.
                                                                          5 lass starr.
E.  Af rödian fås,                                                5 lass hårdwall.
                                                                          3 lass starr.
C.  Af torpet fås,                                                4 lass hårdwall.
                                                                        36 lass hårdwall. 11 lass starr.
F.  Skough och muhlbete till nodtorfften1 samt lijtet fiske
     i Sättra siön, doch af föga wärde.

______________
1Fel för nödtorfften.