A19:149(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Ytter Nääs uthi Nääs
sochn, Wlleråkers häradh.


(Karttext:)
Prästegårds äghor mötha.
Små myr tofwar.
Öfwer Nääs äghor mötha.
Nääs kyrkia.
Haga.
Ler jord.
Hummelgård.
Kattza.
Ytter Nääs wijken.
Ytter Nääs.
Lagår-dhen.
Siöön Eckohln.
Rösse på Präst berget.
Skougz jord.
En qwijstat gran i rålinien.
Graan och tall skough.
Hammarskougs äghor mötha i Dahlby sochen.
Tyfsten.
Gallstrand.
5 stena rör.


Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.