A19:155(Rubrik:)
Upland.
Charön uti Börstel sochn, Frösåkers härad.


(Karttext:)
Höölada.
Södherby lande.
Tall och graan skough.
Eedhs sunde.
Eeds äghor mötha i Börstel sochn.
Lilla Cahröö sundh.
Cahröö fierden.
Lilla Charöö sundh.
Roföhn möther.


Författad vid år 1690 af
landtmätare P. Arosander.