A2:104


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio

A   Giärdessbyen skattehemman                 6 öress
B   Uthsäde det ena åhret                           7 3/8 tunnor
C   Det andra åhret                                    10 3/4 tunnor
D   I Wretarna                                            1 tunnor
E   Höö åhrlighen                                        24 lass

      Till detta hemman ähr inghen skogh, el-
      ler mulbete, meer än som finness in om
      giärdessgårdarna. Lijthet fiske om wåren
      utij åhn.

      Humblegårdar                                    100 stenger

      Till detta hemman ähr godh åker, män
      swagh ängh.

(Karttext:)
Här mötter Hammerby äghor
Hårdhwall
Skogh och bergh
Sand mylla
Leer mylla
Hårdh walss engh
Habergha äghor på denna sijdan om ååhn
Betess hagha
Leer mylla
Här mötter Marma äghor
Olandz åån

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum