A2:105


(Rubrik:)   Adelunda sochn

                                                               öress
                                                               tunnor
                                                               lass
      Hageberga skat-
      tehemman          4                             16 öre
G   Uthsäde till hela byen                         36 1/2
D   Det andra åhret                                  24
H   Höö till hela byen                               150

      Skogh till wedh
      och giärssle till
      nödhtorfften mul-
      bete. Fijske utij åhn
      om wåren nogorlunda.

F   Matz Persson                                  4
G   Uthsäde dett ena åhret                    9 1/4
D   Det andra åhret                              6 tunnor
H   Höö åhrlighen                                37 1/2
      Humblegårdh                                 100 stenger
      Wäderqwarn
J    Wreterna utsäde                             1 tunna

K   Erich Matzson skattehemman        4 2/3
G   Uthsäde det ena åhret                    10 3/4
D   Dett andra åhret                             7
H   Höö                                               43 1/2
      Humblegårdh                                150 stenger
L   Wreten                                           1/2

      Denna gårdh haff-
      uer een uthängh                             1 ör
                                                             tugh
                                                             land.
M   Peer  Hansson skatthemman         3 1/3
G   Uthsäde dett ena åhret                   7 1/4
D   Dett andra åhret                            5
H   Höö åhrlighen                               31 1/2
N   Wreten                                         1/2

O   Peer ibidem1 skathemman             4
G   Uthsäde det ena åhret                   9 1/4
D   Det andra åhret                              6
H   Höö                                              37 1/2
P   I Wreten                                        1/2
Q   Denna engh lyder
      Hammarby till  höö                        14 lass

(Karttext:)
Här möter Ham-mer-by äghor
Här möter Mälby äghor
Mälby äghor
Sand mylla
Här möter Össby äghor
Hårde walss ängh
Lindh
Sand mylla
Grund iordh
Här möter giärdhess by äghor
Swart mylla
Hård walss ängh medh tuffuor
Grundh iordh
Swart mylla
Olandz åån

_____________________
1 Avser Hansson ms