A2:109


(Rubrik:)   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

G   Ödeszlandet i Golwestadh                  2 öress
H   Uthsäde dett ena åhret                       3 1/2 tunnor
7    Det andra åhret                                 3 1/2 tunnor
K   Höö aff enghen                                 12 lass

      Skogh till wedh giärssl, sampt
      mulbete finss här.

(Karttext:)
Hård walss engh
Swart myl-la
Grund swart mylla
Här mötter Swijstadhz ägor på den-na sijdan
Ör iord
Swart mylla
Golwestadhz äghor på denna sijdan

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum