A2:112


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio

      Torsundha ähr 2 hemman                         13 2/3 öress
      Uthsäde till hela byen åhrlighen                 16 1/2 tunnor
      Höö åhrligen till hela byen                         30 lass

A   Wästergården ähr itt skattehemman          7 2/3 öres
B   Uthsäde åhrlighen                                      9 1/4 tunnor
C   Höö åhrlighen                                           16 1/4 tunnor
      Till denne gårdh ähr een uthiordh
      i Giälstadh 1 2/3 öresslandh ähr inräch-
      nat iblandh 7 2/3 öresslandh specificerat folio 114
+    Uthsäde i samma uthiordh dett ena åhret   2 1/8 tunnor
X   Det andra åhret på utiordhen                     2 3/4 tunnor
      Wäderqwarn
      Humblegårdh                                           100 stenger

D   Södregården ähr academia                        6 öress
B   Uthsäde åhrlighen                                      7 1/4 tunnor
C   Höö åhrlighen                                           13 3/4 lass
      Wäderqwarn
      Humblegårdh                                           100 stenger
      Till denne hemman ähr inghen skog
      mulbete eller andra nyttigheeter

(Karttext:)
Här möter Swij-stadhz äghor
Leer mylla
Ör iord
Här möter Hönstadhz ägor på denna sij-dan
Hönstadhz äghor om kringh dennna enghen
Här mö-ter Gol-westadz äghor
Små star engh
Leer mylla
Swart myl-la
Grund iord
Swart mylla
Här möter Giärdestadhz äghor på denna sijdorna