A2:113


(Rubrik:)   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Skarpösz by ähr 2 skattehemman          12 öress

F   Wästergården skattehemman                   6 öress
G   Uthsäde dett ena åhret                             9 1/2 tunnor
H   Uthsäde dett andra åhret                          7 3/4 tunnor
I    Een uthiordh till detta hemman                   1 örtug
      Uthsäde                                                   3 tunnor
K   Höö                                                         39 lass
      Humblegårdh                                           80 stenger

L   Östergården skattehemman                      6 öress
G   Uthsäde dett ena åhret                             9 1/2 tunnor
H   Det andra åhret                                       7 3/4 tunnor
K   Höö åhrlighen                                         39 lass
      Humblegårdh                                          80 stenger

      Till denna hemmanen finss
      inghen skogh eller mulbett

      Uthsäde till både hemmanen det ena
      åhret                                                     19 tunnor
      Det andra åhret                                     15 1/2 tunnor
      Höö åhrlighen                                        78 lass

(Karttext:)
Swart mylla
Här möter Giärdestadh äghor
Leer mylla
Grund iordh
Här mö-ter Rij-stadhz äghor
Leer mylla
Lindh
Öriordh
Moo iordh
Lind
Skogigh hårdh walss engh
Hårdh walss engh
Starrigh engh
Betess hagha til bägge hemmanen
Här möter Gela äghor
Moo iord

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum