A2:114-115


(Rubrik:)   Olandhz häradt   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Giälstadh ähr 3 hemman                                 20 öress land
A   Uthsäde dett ena åhret till hela byen                27 tunnor
B   Dett andra åhret                                              20 tunnor
C   Höö till hele byen                                            50 lass
D   Wästergården skattehemman 1                      10 öress
A   Uthsäde dett ena åhret                                    13 1/2 tunnor
B   Dett andra åhret                                              10 tunnor
      Een uthiordh till detta hemman                          2 örtug
+    Uthsäde dett ena åhret på uthiorden                 2 1/8 tunnor
X   Dett andra åhret                                               3 3/8 tunnor
C   Höö                                                                  25 lass
      Humblegårdh                                                    100
E   Wäderqwarn                                      

F   Mellan gården Chronehemman                           2 1/2 öressland
A   Uthsäde det ena åhret                                         3 3/8 tunnor
B   Det andra åhret                                                   2 1/2 tunnor
G   Uthsäde på uthiorden                                          5 1/4 tunnor
H   I wreten                                                              1 1/2 tunnor
C   Höö                                                                    6 1/4 lass

I    Östergården skattehemman                                  7 1/2 öress
A   Uthsäde det ena åhret                                          10 1/2 tunnor
B   Uthsäde det andra                                                 7 1/2 tunnor
K   Uthsäde i skatte wreten                                         3/4 tunnor
L   Obrukat ibidem                                                      4 tunnor
C   Höö                                                                      18 3/4 lass

NB  Uthiordh til Södregården i Fröijestadh folio 116.   1 tunnor
M   Uthiordh til Rörby i Eekeby sochn                         1 1/4 tunnor

      Skogh och mulbett intet

      Uthi denna uthiorden haffuer skattebonden
      i Torsunda halff parten. Ähr noterat folio 112
+    Uthsäde på uthiorden dett ena åhret                     2 1/8 tunnor
X   Dett andra åhret                                                   2 3/4 tunnor
Z   Denna fiäl haffuer Wästergården meer
      än såsom Torsundha Skattegårdh. Uthsäde           5/8 tunnor
      Huilket ähr tillförne inrächnat här offuan-
      före utij the  3 3/8 tunnlanden.

(Karttext:)
Leer mylla
Här mötter Torsunda äghor
Leer mylla
Leer iordh
Mylla
Obrukat åker
Här mö-ter Skarp Össby ägor på denna sijdan
Leer mylla
Leer iordh
Här mötter Fröijestadhz äghor på denna sijdan
Toffuigh hård walss engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum