A2:116


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio

      Froijestadh1 ähr 2 skattehemman                 15 öre
A   Uthsäde til både hemmane det ena åhret        13 1/4 tunnor
B   Det andra åhret                                             17 1/8 tunnor
C   Höö til både hemmanen                                 60 lass

D   Södergårdhen ähr skatte                               7 1/2 öress
A   Uthsäde dhet ena åhret                                 6 5/8 tunnor
B   Det andra åhret                                            8 9/16 tunnor
E   Uthsäde i wreten                                           7/8 tunnor
C   Höö                                                            30 lass
      Humblegårdh                                              100 stenger

NB  Denne gårdh haffuer een uthiordh
      i Giälstadh äghor                          folio        114
      Uthsäde                                                      1 tunnor

F   Norregården ähr skattehemman                   7 1/2 öress
A   Uthsäde det ena åhret                                  6 5/8 tunnor
B   Det andra åhret                                           8 9/16 tunnor
G   Uthsäde i wreten                                         7/8 tunnor
C   Höö                                                           30 lass

      Skogh och mulbete intet

(Karttext:)
Här möter Giälstadhz äghor
Swart mylla
Swart mylla
Swart mylla
Leer mylla
Hård walss engh
Här möter Glåttestadhz äghor på denna sijdan
Leer iordh

_________________
1 Fel för Fröijestadh?