A2:117


(Rubrik:)   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

H   Glåttestadh ähr skattehemman                        10 1/3 öress
      Dess föruthan ähr der een frelseiordh               1 2/3 öress
I    Uthsäde det ena åhret                                      12 1/2 tunnor
K   Det andra åhret                                               13 3/8 tunnor
L   Höö aff       stoor enghen  50 lass
                        lill enghen       30 lass                     80 lass
      Humblegårdh                                                  200 stenger
M   Wäderqwarn

      Skogh mulbete ganska ringha

(Karttext:)
Moo iordh
Swart mylla
Grundh iordh
Betss haga
Hård walss engh
Här möter Fröijestadhz äghor
Swart mylla
Skogh iordh
Toffuigh hård walss engh
Här möter Woxomss äghor

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum