A2:118-119


(Rubrik:)   Olandz häradt       Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Gela ähr 3 skattehemman                       3 markland
A   Uthsäde till hela byen det ena åhret         23 1/2 tunnor
B   Det andra åhret                                      23 tunnor
C   Höö till hela byen                                   116 lass

D   Wästergårdhen ähr skattehemman          8 öress
A   Uthsäde det ena åhret                             7 5/6 tunnor
B   Det andra åhret                                       7 2/3 tunnor
C   Höö åhrligen                                           38 2/3 lass
      Humblegårdh                                         100 stenger
E   Wretarna                                                5/8 tunnor
F   Mellangården ähr skattehemman             8 öress
A   Uthsäde det ena åhret                            7 5/6 tunnor
B   Det andra åhret                                      7 2/3 tunnor
C   Höö                                                      38 2/3 lass

G   Östergården ähr skattehemman             8 öress
A   Uthsäde det ena åhret                           7 5/6 tunnor
B   Det andra                                             7 2/3 tunnor
C   Höö                                                     38 2/3 tunnor1 
H   Wretarna                                             1 3/4 tunnor
      Humblegårdh                                       100 stenger
      2
I    Wäderqwarn

      Skogh och mulbett ganska ringha.
      Lijthet fijskie uthij åån om wåren.

(Karttext:)
Här möter Skarp Össby äghor
Sand iord
Sandiord
Star engh
Mu3 iord
Här på denna sijda möter Steen-sunda äghor i Eeke-by sochn
Mul iordh
Swart mylla
Kalf-täp-por
Leer mylla
Leer mylla
Star engh
Olandz åen
Siiländh leer iordh
Hårdh walss engh
Star engh
Moo iordh
Frössåkerss häradt
Olandhz häradht
Nälinghzhundratz häradht

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________________
1Ska vara lass ms
2bortsuddat höö
3Troligen Mul iord? l kan vara under rött H