A2:12


(Rubrik:)  Olands häradh

      Notarum explicatio

      Denne engh och wreter liggia till
      Myssinge och ähra specificerade
      som efterfölier

A    En wret
B    Een wret
C    Een engh
D    En wret                            Specificerade  folio 10
E    En engh
F    Een wret

(Karttext:)
Moo jordh
Leer mylla
Leer mylla
Scala ulnarum