A2:122-123


(Rubrik:)   Olandz häradt   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

1    Fure by itt skattehemman                      10 2/3 öress
A   Uttsädhe dett ena åhrett                        13 7/8 tunnor
B   Uttsädhe dett andra åhrett                     14 13/16 tunnor
C   Uthi en wreedt                                        1/4 tunnor
D   Höö aff engen                                       48 lass

      Till detta hemman ähr skogh och mulle-
      beett ganska ringa.

      Sydinge 3 hemman                               15 2/3 öressland
2    Westergårdhen ähr 1 frällsehemman under wällborne
      Class Månns Kyltt                                4 öress
E   Uttsädhe dett ena åhrett                         6 tunnor
F   Uttsäde dett andra åhrett                       6 3/8 tunnor
G   Uthi en wreett                                       1 1/8 tunnor
H   Höö åhrligen                                         50 lass
K   Humblegårdh                                       200 stenger

3    Millangårdhen ähr wällborne Åke Sijlf-
      wersparress frälsse på Oora                 4 öressland
E   Uttsädhe dett ena åhrett                        6 tunnor
F   Uttsädhe dett andra åhrett                      6 3/8 tunnor
L   Uthi en wreedt                                      1 1/8 tunnor
H   Höö åhrligen                                         50 lass
M   Humblegårdh                                       100 stenger

4    Östergårdhen 1 skattehemman             7 2/3 öressland
E   Uttsädhe dett ena åhrett                        11 1/2 tunnor
F   Uttsädhe dett andra åhrett                     12 1/4 tunnor
N   Uthi en wreedt                                      2 7/8 tunnor
H   Höö åhrligen                                         90 lass
O   Humblegårdh                                       300 stenger

E   Uttsädhe till hele byen dett ena åhret      23 1/2 tunnor
F   Uttsädhe dett andra åhrett                     25 tunnor
H   Höö aff engen                                      190 lass
     
Wretess landh                                      5 1/8 tunna
      Humblegårdher                                    600 stenger

      Till denne byen ähr mulle beet till
      nödhtårften, skogh till weedh och gierssell

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

(Karttext:)
Hammarby ägor
Hammarbyess engh på denna sijdan
Hapesta äg1 på denna sijdan
Grooff starr engh
Små starr engh
Hårdhwall ss2 engh
Dyjordh
Leer mylla
Toffwigh engh
Haberga ägor på denna sijdan
Hårdhwalldh
Leer mylla
Leer blandat
Bärby ägor på denna sijdan
Suart iordh
Leer iordh
Lindh
Sydinge
Mällby ägor
Sandh myl3
Leerblandat sandh
Furby
Kalff4
Leer blandat jordh
Leerjordh
Suart mylla
Fure byes skogh och utt-mark
Leer blandat iordh
Boda ägor på denna sijdan
Suart mylla
Mällby ägor
Grundh leera
Boda ägor

_________________________
1-4 Saknas bokstäver där kartan är trasig