A2:124


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio

      Bärby tu crone
      hemman                            12 öres
A   Uthsäde till hela
      byn det ena åhret               16 1/2 tunnor
B   Uthsäde till hela
      byn däth andra
      åhret                                  15 tunnor
C   Uthsäde till wreedter           3 9/16 tunnor
D   Höö aff engen                     74 lass
E   Humlegårdh                        150 stänger

1    Wästre gården                   6 öres
A   Uthsäde det ena åreett       8 1/4 tunnor
B   Uthsäde dät andra             7 1/2 tunnor
C   Uthsäde till wreedter          2 1/4 tunnor
D   Höö aff engen                    37 lass
E   Humlegårdh                       50 stänger

2    Östregården                      6 öres
A   Uthsäde dät ena året          8 1/4 tunnor
B   Uthsäde dät andra året       7 1/2 tunnor
F   Uthsäde till wreedter          1 5/16 tunnor
D   Höö aff engen                    37 lass
G   Humble gårdh                    100 stänger

      Till denna byn är skogh
      till wedh gierssell och
      mulebet til nödtorfften

3    Boda ith cronehemman      4 öres
H   Uthsäde däth ena åhret      13 1/8 tunnor
I    Uthsäde dät andra åhret    9 1/4 tunnor
K   Höö af engen                   47 lass
L   Humlegårdh                      100 stänger

     
Skogh till wedh och
      giärssell mulebet till
      nödtorfften

(Karttext:)
Spångaby ägor på dänna sida
Hårdh wall
Myslinge äghor på däna sidan
Fureby ägor på dänna sidan
Hårdh wallz ängh
Skogh och uthmark
Kål hage
Kalfue hage
Swart mylla
Suart mylla
Swart mylla
Mångsta ägor på däna sidan
Små star ängh
Grundh suart mylla
Swart jordh
Bake stufwa
Hårdh wals engh
Små1 star ängh
Hårdhwals engh
Lerblandat
Fureby egor på dänna sidan
Leermylla
Lerjordh
Grundh lera
Grundh lera
Lerblandat
Måsse engh

_________________
1sma ms