A2:125


(Rubrik:)   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

1    Mångsta eett skate
      hemman                            8 öres
A   Uthsädet det ena åhret       7 3/8 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret     9 3/4 tunnor
C   Uthsäde till wreetter           1 tunnor
D   Höö aff engen                    60 lass
E   Höö af gerderna                 12 lass
      Till thetta hemmanet är
      skogh till wedh och gärsell
      Mulebet till nötorfften

(Karttext:)
Myslinge ägor på dän-na sidan
Små star ängh
Lindh
Star ängh
Söderlösta1 ägor på däna sidan
Bärby ägor på dänna sidan
Swart mylla
Lindh
Swart mylla
Swart mylla
Måsse ängh
Sank måsse ängh
Måsse ängh
Swart mylla
Bake stufwa
Söderlösta ägor på dänna sidan
Bake stufwa
Ler mylla
Boda äghor på dänna sidan
Skogh och uthmark på dänna sidan

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

______________________
1Soderlösta ms