A2:126-127


(Rubrik:)  Olandz häradt  Adelunda sochn

       Notarum explicatio

      Norlösta 6 hemman
      Östre gårderna 3 hemman                  23 2/3 öres
      Uthsäde till dee 3 hemman det
      ena året                                              21 tunnor
      Uthsäde dät andra åhret                     19 tunnor
      Höö aff ängen                                    106 lass
      Skogh och mulebet til all nötorfft

1    Norregården skatteheman                  7 2/3 öres
A   Uthsäde dät enna året                         6 3/4 tunnor
B   Uthsäde dät andra året                       6 1/8 tunnor
C   Höö aff engen                                    34 1/2 lass

2    Södre gården crone heman                 8 öres
A   Uthsäde dät ena året                           7 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                      6 3/8 tunnor
C   Höö aff ängen                                     35 3/4 lass
D   Humble gårdh                                     50 stänger

3    Wästre gården croneheman                 8  öres
A   Uthsäde dät ena året                           7 tunnor
B   Uthsäde dät andra åhret                      6 3/8 tunnor
C   Höö aff engen                                    35 3/4 lass
E   Uthsäde till wreethn                              9/16 tunnor

      Wästre gårderna 3 hemman               24 öres
      Uthsäde 1 till de 3 hemmanen
      dät ena åhret                                     19 1/2 tunnor
      Uthsäde däth andra åhret                   21 1/4 tunnor

      Höö aff engen                                   114 lass
      Uthsäde till wreether                          1 3/4 tunnor

4    Norregården skatehemman                8 öres
F   Uthsäde dät ena åhret                        6 1/2 tunnor
G   Uthsäde dät andra året                      7 tunnor
H   Vreeths landh                                    1 5/8 tunnor
I    Höö aff engen                                    38 lass
K   Humble gårdh                                   100 stänger

5   Millangården cronehemman                8
F   Uthsäde dät ena året                          6 1/2 tunnor
G   Uthsäde däth andra åhret                   7 tunnor
I    Höö aff ängen                                    38 lass

6   Södre gården skate hemman              8 öres2 
F   Uthsäde dät ena 3 åhret                     6 1/2
G   Uthsäde dät andra åhret                   7 tunnor
L   Vretes landh                                     3/4 tunnor
I    Höö aff engen                                  38 lass

      Till dänna byn är skogh
      till timmer näfwer wedh
      och gärssell. Mullebet till
      natörfften4

(Karttext:)
Skogh och uthmark på dänna sidan
Sandh jordh
Sandh
Sank mosse ängh
Skogh och uthmark på dänna sidan
Mosse ängh5
Lindh
Lermylla
Betes hage
Moo lera
Måsse ängh
Ler mylla
Moo lera
Små star ängh
Sandh blandat
Ler mylla
Kalfwe täppa
Kalfwetäpa
Lermylla
Swart mylla
Sandh blandat
Ler mylla
Kalf täp-pa
Onssby ägor på dänna sidan
Karfwe täppa
Sand blandat
Kalff täppa
Måsse ängh
Ler mylla
Ler mylla
Swart mylla
Små star ängh
Ler mylla
Måsse ängh
Önssby ägor på dänna sidan
Lunda och Kijlby ägor på dänna sidan
Måsse ängh
Sank måsse ängh
Moo lera
Moo lera
Molera
Söderlösta ägor på dänna sidan
Wethsta skogh och uth mark på dänna sidan

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

_________________________
1Härefter överstrukit dät
2ores ms
3Tidigare text överskriven med ena
4Fel för nödtörfften?
5ang ms