A2:128


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio

      Söderlösta skat hemman                  8 öres
A   Uthsäde dät ena året                        8 11/16 tunnor
B   Uthsäde däth andra året                   7 3/4 tunnor
C   Vretes landh                                    2 1/4 tunnor
D   Höö aff ängen och store
      myran                                             259 lass

      Skogh till wedh och gärssel.
      Mulle bet till nothorfften1

(Kartext:)
Lunda och Kijlby ägor på dänna sidan
Måsse myra
Måsse engh
Små starängh
Fräken blandat ängh
Swart mylla
Skogh och uth mark på dänna sidan
Mångstadh ägor på dänna sidan
Swart mylla
Swart mylla
Ler mylla
Bake stufw2
Lerblandat
Fräken blandat ängh
Lerblandat
Norlösta skogh på dänna sidan
Hårdh wall
Hårdh wall
Wethestadh ägor på dänna sidan

_________________________
1Fel för nödtorfften?
2ej läsligt p g a skärningen av papperet