A2:129


(Rubrik:)   Adelunda sochn

1    Onssby skatte hemman                     9 öres
A   Uthsäde dät ena åhret                        13 5/16 tunnor
B   Uthsäde dät andra året                      10 3/4 tunnor
C   Höö aff engen                                    157 lass
D   Humble gårdh                                    150 stänger

      Skogh till wedh och gärssell
      Mullebet till notorfften

(Karttext:)
Skieffthammars ägor på dänna sidan
Norlösta ägor på dännna sidan
Ler mylla
Star ängh
Ler mylla1
Kierewals? ängh
Grundh lera
Norlösta ägor på dänna sidan
Moo lera
Moo lera
Norlösta äghor på dänna sidan
Hårwals ängh
Skieffthammars ägor på dänna sidan
Skogh och uth mark

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum